امروز : - Saturday 19 September 2020

مراقبت مادرانه آغوشی (KMC)

مراقبت مادرانه آغوشی نوعی مراقبت از نوزاد نارس است که در آن نوزاد در تماس پوستی با مادر حمل می شود و روشی آسان برای ارتقاء سلامت و بهداشت نوزادان نارس است تا به سطح ترم برسند.

تحقیقات نشان می دهد که مراقبت آغوشی در مقایسه با انکوباتور سبب حفظ بیشتر دمای طبیعی بدن نوزاد و پیشگیری از هیپوترمی و گرم شدن بهتر و طبیعی تر در نوزاد می شود.این روش مرافبت آغوشی نه تنها در مدت بستری در بیمارستان بلکه بعد از ترخیص نیز موجب افزایش تغذیه انحصاری با شیر مادر می شود.

ویژگی های اصلی این روش مراقبت عبارتند از:

·        تماس پوستی زود هنگام، طولانی مدت و مداوم بین مادر و نوزاد

·        تغذیه انحصاری با شیر مادر

·        قابل اجرا بودن در بیمارستان و امکان ادامه آن در خانه

·        امکان ترخیص زودتر نوزادان

·        حمایت و پیگیری مناسب مادرانه در خانه

·        روشی موثر و مناسب برای کاهش و جلوگیری از استرس موجود در بخش های شلوغ نوزادان


1396/08/02