امروز : - Saturday 19 September 2020

پاورپوینت ها


(مراقبت ویژه از نوزاد در معرض خطر)

(تعویض خون)

(معاینه فیزیکی)
(سوء مصرف دارو)

(تنظیم حرارت)

(انتقال نوزاد )

(آپنه نوزاد)


1395/11/04